"Nkompli bil-ħidma
qrib in-nies bħala
Membru Parlamentari
tagħkom"

Min hu Ray Abela

Kapaċità

Mix-xejn, bena negozju tal-informatika maghruf mal-pajjiz kollu, TCTC u li tista tghid għallem u eduka aktar minn nofs il-poplu kemm mill-lokalitajiet u anke permess tat-TV.

Pijunier

Strumentali biex it-teknologija saret parti mill-hajja ta’ hafna studenti, zaghzagh, u wkoll, ghamilha accessibbli ghall-anzjani.

“Lill-poplu rridu nagħtuh l-għodod biex jgħinna mmexxu lill-pajjiż ’il quddiem”

Nemmen kont u ser nibqa’ viċin in-nies

Edukatur

Maturità Politika

Socjalist

Nemmen f' kulħadd

Inklussiv